2021-05-20T17:32:00+02:00

Very interesting to see a scientific paradigm shift — as described by Kuhn — happening before our eyes concerning the role of droplets versus aerosols in the transmission of Covid-19. This opinion piece by Dr. Tufekci at The New York Times gives some more information about why these facts took so long to accept. Another article at Wired gives some more background on the old scientific theories.

In The Netherlands I can also see this reflected in the RIVM guidelines. Until April 2021 they stated the following concerning aerosol transmission:

Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het beeld van de verspreiding van SARS-CoV-2 is hetzelfde als dat van andere virussen die door grote druppels worden overgedragen.

While current RIVM guidelines state the following.

Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes die in de kleine druppeltjes (aerosolen) een grotere afstand kunnen afleggen. Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of te weinig ventilatie is en/of veel mensen, vooral voor een langere tijd,- bij elkaar zijn. Overdracht van het SARS-CoV-2-virus via luchtkanalen van ventilatiesystemen is niet waargenomen.