2021-03-28T20:47:31+02:00

With the recent general election in the Netherlands, I became more interested in the political philosophies of prime minister Mark Rutte and his party the VDD. While it is sometimes argued that they do not have a real political vision, this article from Merijn Oudenampsen at De Groene makes clear some of their background:

Wie de huidige koers van de vvd en de toespraken van Rutte wil begrijpen, doet er goed aan om de publicaties van de toonaangevende vvd-denkers uit de jaren tachtig en negentig te lezen, zoals Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Andreas Kinneging. De lezer treft hier een intellectuele tendens die in veel opzichten posities verdedigt die tegengesteld zijn aan die welke Rob Wijnberg met het liberalisme associeert. Deze conservatieve stroming verdedigt sociale en economische ongelijkheid en is sceptisch ten opzichte van verandering en vooruitgang. Zij benadrukt het beperkte menselijk kenvermogen en brengt de wet van onbedoelde effecten in stelling tegen de vooruitgangsoptimisten. Een pessimistisch mensbeeld staat in deze filosofie centraal, tezamen met een sterke nadruk op traditie en cultuur.