2020-06-13T18:07:08+02:00

Een artikel van Lode Vanoost “Over korte gazons, droog weer en gezond verstand in coronatijden”. Groot gelijk dat door de populaire “gazons” het probleem van droogte gewoon veregeren:

Onze gazons zijn in werkelijkheid een permanente aanslag op de natuur. Een kort gazon is een tegennatuurlijk fenomeen. Elke permanente monocultuur van één gewas op dezelfde plaats, zoals ons gazon, leidt tot bodemverarming. Elke plant haalt uit de bodem immers alleen die elementen die hij nodig heeft. De natuur houdt met zijn mengeling van soorten alles in evenwicht. Verarmde bodems zijn op hun beurt veel gevoeliger voor droogte.

Interessant is ook zijn opmerking over robotmaaiers die steeds populairder worden en het probleem nog eens erger maken:

De hedendaagse rage van robotmaaiers maakt dit alles nog erger. Door je gras dagelijks kort te houden wordt elk insectenleven vernietigd. Kort gazon is een dood tapijt.