2019-12-26T15:35:46+01:00

Martha Claeys heeft een mooi essay geschreven op de Bij Nader Inzien blog over schaamte en schuldgevoelens wanneer we het vliegtuig nemen. Haar artikel geeft een goed overzicht over de filosofische problemen, maar ook het nut van deze gevoelens. Lees het volledige artikel hier.

Het is niet omdat groene schaamte niet de meest efficiënte manier is om duurzamer te leven, dat het niet ook waarde kan hebben. Bovendien is de individuele nood aan verandering noodzakelijk om structurele veranderingen af te kunnen dwingen. Er moet immers draagvlak zijn voor maatregelen die ook voor die 100 grootste vervuilers gelden. Er moet een publieke vraag zijn. Schaamte maakt die vraag dringend.