2019-03-18T15:38:23+01:00

Mooie inaugerele rede1 van Prof. Annemarie Mol over “Wat is Kiezen?” waarin ze in een empirisch filosofische manier niet vraagt naar “wat kiezen in wezen is, maar wat het is in enkele van zijn talrijke, gevarieerde verschijningsvormen”. Haar nadruk ligt ook dat technische artefacten nieuwe keuzemogelijkheden schept en verborgen keuzes kunnen bevatten:

Als iemand zich bijvoorbeeld in een situatie bevindt waarin ze individueel moet kiezen voor of tegen deze of gene medische ingreep, dan is het ook goed dat zij zo nauwkeurig mogelijk geïnformeerd wordt. Dat is geen kwestie van persoonlijke smaak en het is evenmin een universele waarde. Deze moraliteit is in de betreffende situatie ingebakken. Hij zit eraan vast, net zoals er aan kiezen een autonoom subject vastzit, en een rekensysteem, en een gestold object van keuze.


  1. Mol, A. (1997). Wat is Kiezen?: een empirisch-filosofische verkenning. Enschede. Retrieved from http://www.stichtingsocrates.nl/tekstenpdf/Wat%20is%20kiezen.pdf ↩︎